Perutusan Pengetua SMK Bukit MertajamPuan Samsiah Binti Omar
Pengetua
SMK Bukit Mertajam, Pulau Pinang

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh,

Suka cita saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada AJK pelaksanaan laman web sekolah dan semua pihak yang memberikan kerjasama dan sokongan bagi penjelmaan laman web ini.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 , Petunjuk keberhasilan utama negara (NKRA) Dan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) merupakan kerangka asas perlaksanaan transfomasi pendidikan di peringkat sekolah. Saya mengucapkan tahniah kerana warga sekolah dan ibu bapa berjaya memanfaatkan pelbagai aplikasi atas talian bagi melincinkan pengurusan sekolah dan maklumat pencapaian murid dengan lebih berkesan dan cekap. Kerja berpasukan yang tinggi dalam kalangan murid pula mampu melahirkan generasi berilmu kelas pertama seiring dengan visi dan misi sekolah.

Saya berharap murid-murid SMKBM berusaha menuntut ilmu sepanjang masa dan mengasah potensi diri demi masa depan yang gemilang dan terbilang. Peranan guru pula tidak berakhir dengan pemudah cara di dalam kelas semata-mata tetapi menoroka ilmu baharu, berfikiran kreatif dan inovatif. Marilah sama-sama menyahut cabaran untuk mendidik dan membimbing anak-anak bangsa kearah pembelajaran abad ke-21 dalam usaha melahirkan generasi dan modal insan yang utuh demi bangsa, agama dan negara tercinta.

Bagi mengakhiri coretan ini , saya mengucapkan terima ksaih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia , Jabatan Pendidikan Negari Pulau Pinang , Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Tengah , PIBG sekolah dan pihak tertentu atas kepercayaan dan sokongan kepada pihak sekolah. Saya juga mengucapkan selamat maju jaya kepada semua warga SMKBM dalam segala bidang yang mereka ceburi.


Sekian , terima kasih.

(SAMSIAH BINTI OMAR)
Pengetua SMK Bukit Mertajam, Pulau Pinang

PENTING ! Penutupan Sekolah-Sekolah di Pulau Pinang berikutan Masalah Jerebu

Selama 2 hari bermula hari Khamis, 19 September 2019